Tôi có thể hủy đơn hàng của mình không?

Bạn vui lòng liên hệ đến Hotline để được hỗ trợ hủy đơn hàng. Đối với đơn hàng định kỳ, việc hủy đơn sẽ được áp dụng ở đợt giao tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *