Chuyên mục Hoạt động của Ocany là nơi chia sẻ những tin tức, hình ảnh, video mới nhất về các hoạt động, sự kiện của công ty TNHH Ocany Việt Nam.