Nếu tôi nhận nhầm đơn hàng, hàng bị lỗi, tôi sẽ xử lý thế nào?

Bạn vui lòng thông báo cho Ocany ngay khi gặp bất kỳ vấn đề nào về hàng hóa trong quá trình nhận hàng qua Hotline để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *