Đối tượng: áp dụng cho tất cả khách hàng mua hàng tại website https://drinkocany.com

Phí vận chuyển

– Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng thuộc khu vực có hệ thống phân phối của Ocany.

– Phụ thu phí đối với các đơn hàng nằm ngoài khu vực, tùy theo khoảng cách so với vị trí của hệ thống phân phối của Ocany. 

Thời gian giao hàng đối với các khu vực có Đối tác phân phối của Ocany: 1 – 3 ngày kể từ khi nhận được đơn hàng.

Thời gian giao hàng đối với các tỉnh không có Đối tác phân phối của Ocany: 5 – 12 ngày kể từ khi nhận được đơn hàng.